Category: Agroecología

Por un feminismo de irmás de terra: Manifesto 2020 polas mulleres rurais

Este marzo non nos trouxo a primavera; xa leva asomando dende o inverno demasiado pronto. A falta de choivas e a emerxencia climática na que nos atopamos fan máis que necesario nomear a crise ecolóxica e climática. Actuar, ser conscientes da terra que pisamos, desas árbores que secan por primeira vez pola secura pero aínda así seguen acubillando niños e coidando co seu propio corpo ás novas crías. Cosirando, como esa palabra tan bonita do aragonés que implica estar pendente, mirar, dar unha volta para comprobar como están a horta, os animais, os demais. Cosirar, coidar, querer.

Irmá,

nós

tamén somos así. E vimos disto. Somos netas, fillas, sobriñas, irmás, nais… de tantas e tantas mulleres que non tiveron opción de decidir e quedaron á sombra. No avesío, fóra da atención e da luz, cargando cunha mochila enorme e pesada de coidados, tarefas domésticas, campo, horta, animais, fillos, irmáns… sen recibir nada a cambio, coas mans abertas e gretadas de traballar despois de dar toda unha vida para os demais que non existe para moitos nin se ten en conta, porque non se valora nin se remunera como debería. Somos as ramas desas mulleres árbore que mantiveron as casas dos nosos campos e os nosos pobos cos seus mesmos corpos, e que hoxe mal chaman mulleres todoterreo e heroínas do rural para ocultar unha situación gravísima de machismo e desigualdade.

Mulleres invisibles, nas marxes, ás que moitas veces non temos en conta nas nosas loitas sen empatizar cos seus tempos e os seus ritmos… Mulleres ás que cremos irmás de todos os feminismos, diversas… e que necesitamos reivindicar non só nos nosos pobos, senón tamén nas cidades, xa que o machismo e a desigualdade é unha infección que alcanza todos os estratos da nosa sociedade. Hoxe queremos reivindicalas. Pensar nelas. Nomealas. Por todas aquelas que tiveron que deixar a súa casa á forza por un encoro ou unha repoboación forestal. Por aquelas que tiveron que marchar fóra do seu pobo e traballar na cidade como serventas, cociñeiras, limpadoras, camareiras, aias, operadoras de fábrica… Por todas as mulleres que seguiron coidando dende a distancia aos seus, levantando un territorio que xamais as nomeou nin lembrou como merecen. Por aquelas que xa non están e nin sequera puideron volver. Por todas as que seguen emigrando para buscar as oportunidades ou os servizos que non atopan nos seus pobos.

Por todas.

Por todas as que manteñen viva a esta España baleirada que tanto resoa nos medios e que seguen cargando coa mesma carga de coidados nos nosos medios rurais sen os mesmos dereitos nin servizos básicos que noutros puntos do país. Son elas; somos nós, convertidas en cidadás de segunda, as que coidamos o que o Estado esquece, o que o Estado nos quita. E queremos que a Administración non pense só en satisfacer as demandas das cidades, porque nós tamén necesitamos servizos básicos. Queremos poder decidir se irnos ou quedarnos. Queremos soberanía alimentaria, gandaría extensiva e agroecoloxía. Queremos crear comunidades, mantelas, axudarnos sempre as unhas ás outras. Sentirnos recoñecidas e apoiadas.

Irmá,

esta suor que herdamos e cargamos é invisible,

pero está presente en cada horta,

en cada casa,

en cada escola,

na mesma terra.

Estas mans, que ninguén ve e ninguén calma. Estas mans que traballan a terra, coidan aos pequenos e aos maiores, mecen o berce, dan para comer, coidan dos animais e das hortas. Estas mans cheas de historias, tradicións, oficios e palabras herdadas a través da voz. Unha voz viva que se non coidamos morrerá coas nosas antepasadas.

Estas mans que non tiveron opción e das que nunca se preocuparon, e seguiron a pesar de todo tecendo territorio, familias, comunidades e pobos.

Estas mans que rompen en silencio e sen protestar detrás da barra do bar, que esconden as duras condicións das mariscadoras, que saben da tripla discriminación das nosas irmás migrantes xornaleiras, que coñecen a precariedade daquelas a quen as súas familias esqueceron nalgún lugar, e que queren acompañar e dar acubillo tamén hoxe ás nosas irmás trans. Estas mans que están abertas para recibir e integrar a todas as persoas novas que veñen vivir aos nosos pobos.

Hoxe, moitas mulleres do noso medio rural non poderán participar nos actos que hai preparados porque non teñen opción nin axuda posible: só a de quedar na casa ou no campo e coidar. Por elas, pola súa ausencia, por todas as inxustizas que trouxeron sempre ao lombo nas súas mans, por todo o que fixeron por nós; hoxe queremos berrar, denunciar a súa situación, homenaxealas, dicirlles que estamos aquí coas mans e a voz dispostas. Estamos aquí. Non estades soas. Queremos dicirvos que somos tamén toba, un refuxio, unha rede: como as ovellas cando fai calor, que se agrupan e protexen as súas cabezas as unhas debaixo das outras.Aquí estamos, irmás.

Aquí estamos para ser rabaño. Un rabaño infinito e diverso.

Para cosirar as unhas das outras.

Porque xa estamos fartas de que digan de que a nosa terra está baleira, hai moitas mans invisibles de mulleres que o mantiveron e o manteñen vivo.

Por un feminismo de todas,

por un feminismo de irmás que coidan.

Por un feminismo de irmás de terra.

***

Podes adherirte ao noso manifesto aquí. Somos rabaño. Xuntas, mellor.

***

Este texto foi traducido ao galego por David Lourido, de O Tempo da Aldea

A ilustración é de Pilar Serrano. Podedes descargala para imprimila aquí.

Este ano as amigas de Ajuar comparten connosco a Xota da Huelga para que a cantemos todas xuntas.

(Este Manifesto foi escrito por María Sánchez e Lucía López Marco. Grazas aos consellos e anotacións de Elena Medel. E a tantas que fixestes chegar as vosas achegas.)

Ao longo do día subiranse a esta entrada o manifesto en todas as linguas do noso territorio.

Read More

Por un feminismo de chirmanas de tierra: Manifiesto 2020 por as mullers rurals

Iste marzo no nos ha traito a primavera; ya leva acucutando dende ibierno masiau luego. A falta de plevidas y a emerchencia climatica en a qual nos trobamos fan mas que necesario nombrar a crisi ecolochica y climatica. Actuar, estar conscients d’a tierra que pisamos, d’ixos arbols que s’ixugan por primera vez por a sequera pero con tot y con ixo siguen acubillando niedos y cudiando con o suyo propio cuerpo a las nuevas crías. Cosirando, como ixa parola tant bonica de l’aragonés que embreca estar pendient, mirar, promenar pa comprebar cómo son l’hortal, os animals, os de demás. Cosirar, cudiar, querer.

Chirmana,

Nusotras

tamién somos asinas. Y venimos d’isto. Somos nietas, fillas, sobrinas, chirmanas, mais… de tantas y tantas mullers que no tenioron opción de decidir y quedoron a la uembra. En o paco, difuera de l’atención y d’a luz, cargando con una mochila graniza y pesada de cudiaus, quefers domesticos, campo, hortal, animals, fillos, chirmans… sin recibir brenca a truca d’ixo, con as mans ubiertas y escrebazadas de treballar dimpués de dar toda una vida pa la resta que no existe pa muitos ni se considera, porque no se valora ni se remunera como habría de. Somos as ramas d’ixas mullers arbol que mantenioron as casas d’os nuestros campos y os nuestros lugars con os suyos mesmos cuerpos, y que hue mal claman mullers tot-terreno y heroínas d’o rural pa amagar una situación muit grau de masclismo y desigualdat.

Mullers invisibles, en as marguins, a las quals muitas veces no consideramos en as nuestras luitas sin empatizar con os suyos tiempos y os suyos ritmos… Mullers a las quals creyemos chirmanas de totz os feminismos, diversas… y que nos cal reivindicar no nomas en os nuestros lugars, sino tamién en as ciudatz, ya que o masclismo y a desigualdat ye una infección que fa alcance a totz os estratos d’a nuestra sociedat. Hue queremos reivindicar-las. Pensar en ellas. Nombrar-las. Por todas aquellas que habioron de deixar a casa suya a la fuerza por un pantano u una repoblación forestal. Por aquellas que habioron de marchar difuera d’o suyo lugar y treballar en a ciudat como sirvientas, cocineras, limpiaderas, camareras, horreras, operadoras de fabrica… Por todas as mullers que han seguiu cudiando dende a distancia d’os suyos, devantando un territorio que nunca no las ha nombrau ni recordau como mereixen. Por aquellas que ya no i son y ni sisquiera podioron tornar-ie. Por todas as que siguen emigrando ta buscar as oportunidatz u os servicios que no troban en os suyos lugars.

Por todas.

Por todas as que mantienen viva a ista Espanya vaciada que tanto resuena en os medios y que siguen cargando con a mesma carga de cudiaus en o nuestro medio rural, sin os mesmos dreitos, ni servicios basicos que en atros puntos d’o país. Son ellas; somos nusotras, convertidas en ciudadanas de segunda, as que cudiamos o que o Estau ixuplida, o que o Estau nos saca. Y queremos que l’Administración no piense nomás en satisfer as demandas d’as ciudatz, porque a nusotras tamién nos fan falta servicios basicos. Queremos poder decidir si ir-nos-ne u quedar-nos. Queremos soberanía alimentaria, ganadería extensiva y agroecolochía. Queremos creyar comunidatz, mantener-las, aduyar-nos siempre las unas a las atras. Sentir-nos reconoixidas y refirmadas.

Chirmana,

ista sudor que hemos heredada y cargamos ye invisible,

pero ye present en cada hortal,

en cada casa,

en cada escuela,

en a mesma tierra.

Istas mans, que dengún no veye y dengún no calma. Istas mans que treballan a tierra, cudian a os chicotz y a os grans, cunan, dan de minchar, cudian d’os animals y d’os hortals. Istas mans plenas d’historias, tradicions, oficios y parolas heredadas a traviés d’a voz. Una voz viva que si no cudiamos morirá con as nuestras antipasadas.

Istas mans que no tenioron opción y d’as quals nunca no se preocuporon, y siguioron con tot y con ixo teixendo territorio, familias, comunidatz y lugars.

Istas mans que se creban en silencio y sin protestar dezaga d’a barra d’a tabierna, que amagan as duras condicions d’as mariscadoras, que saben d’a triple discriminación d’as nuestras chirmanas migrants chornaleras, que conoixen a precariedat d’aquellas a qui as suyas familias ixuplidoron en bell puesto, y que quieren acompanyar y acubillar tamién hue a las nuestras chirmanas trans. Istas mans que son ubiertas pa recibir y integrar a todas as personas nuevas que vienen a vivir a os nuestros lugars.

Hue, muitas mullers d’o nuestro medio rural no podrán participar en os actos que bi ha preparaus porque no tienen opción ni aduya posible: solo que la de quedar-se en casa u en o campo y cosirar. Por ellas, por a suya ausencia, por todas as inchusticias que han traito siempre a guinya en as suyas mans, por tot o que han feito por nusatras; hue queremos chilar, denunciar a suya situación, homenachear-las, decir-les que somos aquí con as mans y a voz disposadas. Somos aquí. No sotz solas. Queremos decir-tos que somos tamién cado, un cubillar, un ret: como as ovellas quan fa calor, que s’agrupan y protechen as suyas cabezas las unas debaixo d’as atras, fendo o morrión. Aquí somos, chirmanas.

Aquí somos pa estar rabanyo. Un rabanyo infinito y diverso.

Pa cosirar las unas d’as atras.

Porque ya somos fartas que digan que a tierra nuestra ye vueda, bi ha muitas mans invisibles de mullers que lo mantenioron y lo mantienen vivo.

Por un feminismo de todas,

por un feminismo de chirmanas que cosiran.

Por un feminismo de chirmanas de tierra.

***

Puetz adherir-te a o nuestro manifiesto aquí. Somos rabanyo. Chuntas, millor.

***

A ilustración ye de Pilar Serrano. Podetz descargar-la pa imprentar-la aquí.

Iste anyo as amigas d’Ajuar comparten con nusotras a Jota de la Huelga (Ixota d’a vaga) pa que la cantemos todas chuntas.

Iste Manifiesto estió escrito por María Sánchez y Lucía López Marco . Gracias a os consellos y anotacions d’Elena Medel. Y a tantas que hetz feito plegar as vuestras aportacions.

Iste texto ha estau traduciu a l’aragonés por Lucía López Marco.

Mientras o día se puyarán a ista dentrada o manifiesto en todas as luengas d’o nuestro territorio.

Read More

Por un feminismo de hermanas de tierra: Manifiesto 2020 por las mujeres rurales

Este marzo no nos ha traído la primavera; ya lleva asomando desde invierno demasiado pronto. La falta de lluvias y la emergencia climática en la que nos encontramos hacen más que necesario nombrar la crisis ecológica y climática. Actuar, ser conscientes de la tierra que pisamos, de esos árboles que se secan por primera vez por la sequía pero aun así siguen cobijando nidos y cuidando con su propio cuerpo a las nuevas crías. Cosirando, como esa palabra tan bonita del aragonés que implica estar pendiente, mirar, dar una vuelta para comprobar cómo están el huerto, los animales, los demás. Cosirar, cuidar, querer.

Hermana,

nosotras

también somos así. Y venimos de esto. Somos nietas, hijas, sobrinas, hermanas, madres… de tantas y tantas mujeres que no tuvieron opción de decidir y quedaron a la sombra. En la umbría, fuera de la atención y de la luz, cargando con una mochila enorme y pesada de cuidados, tareas domésticas, campo, huerta, animales, hijos, hermanos… sin recibir nada a cambio, con las manos abiertas y agrietadas de trabajar después de dar toda una vida para los demás que no existe para muchos ni se tiene en cuenta, porque no se valora ni se remunera como debería. Somos las ramas de esas mujeres árbol que mantuvieron las casas de nuestros campos y nuestros pueblos con sus mismos cuerpos, y que hoy malllaman mujeres todoterreno y heroínas del rural para ocultar una situación gravísima de machismo y desigualdad.

Mujeres invisibles, en los márgenes, a las que muchas veces no tenemos en cuenta en nuestras luchas sin empatizar con sus tiempos y sus ritmos… Mujeres a las que creemos hermanas de todos los feminismos, diversas… y que necesitamos reivindicar no solo en nuestros pueblos, sino también en las ciudades, ya que el machismo y la desigualdad es una infección que alcanza todos los estratos de nuestra sociedad. Hoy queremos reivindicarlas. Pensar en ellas. Nombrarlas. Por todas aquellas que tuvieron que dejar su casa a la fuerza por un pantano o una repoblación forestal. Por aquellas que tuvieron que marchar fuera de su pueblo y trabajar en la ciudad como sirvientas, cocineras, limpiadoras, camareras, niñeras, operadoras de fábrica… Por todas las mujeres que han seguido cuidando desde la distancia a los suyos, levantando un territorio que jamás las ha nombrado ni recordado como merecen. Por aquellas que ya no están y ni siquiera pudieron volver. Por todas las que siguen emigrando para buscar las oportunidades o los servicios que no encuentran en sus pueblos.

Por todas.

Por todas las que mantienen viva a esta España vaciada que tanto resuena en los medios y que siguen cargando con la misma carga de cuidados en nuestros medios rurales sin los mismos derechos ni servicios básicos que en otros puntos del país. Son ellas; somos nosotras, convertidas en ciudadanas de segunda, las que cuidamos lo que el Estado olvida, lo que el Estado nos quita. Y queremos que la Administración no piense solo en satisfacer las demandas de las ciudades, porque nosotras también necesitamos servicios básicos. Queremos poder decidir si irnos o quedarnos. Queremos soberanía alimentaria, ganadería extensiva y agroecología. Queremos crear comunidades, mantenerlas, ayudarnos siempre las unas a las otras. Sentirnos reconocidas y respaldadas.

Hermana,

este sudor que hemos heredado y cargamos es invisible,

pero está presente en cada huerta,

en cada casa,

en cada escuela,

en la misma tierra.

Estas manos, que nadie ve y nadie calma. Estas manos que trabajan la tierra, cuidan a los pequeños y a los mayores, mecen la cuna, dan de comer, cuidan de los animales y de las huertas Estas manos llenas de historias, tradiciones, oficios y palabras heredadas a través de la voz. Una voz viva que si no cuidamos morirá con nuestras antepasadas.

Estas manos que no tuvieron opción y de las que nunca se preocuparon, y siguieron a pesar de todo tejiendo territorio, familias, comunidades y pueblos.

Estas manos que se rompen en silencio y sin protestar detrás de la barra del bar, que esconden las duras condiciones de las mariscadoras, que saben de la triple discriminación de nuestras hermanas migrantes jornaleras, que conocen la precariedad de aquellas a quienes sus familias olvidaron en algún lugar, y que quieren acompañar y dar cobijo también hoy a nuestras hermanas trans. Estas manos que están abiertas para recibir e integrar a todas las personas nuevas que vienen a vivir a nuestros pueblos.

Hoy, muchas mujeres de nuestro medio rural no podrán participar en los actos que hay preparados porque no tienen opción ni ayuda posible: solo la de quedarse en casa o en el campo y cuidar. Por ellas, por su ausencia, por todas las injusticias que han traído siempre a cuestas en sus manos, por todo lo que han hecho por nosotras; hoy queremos gritar, denunciar su situación, homenajearlas, decirles que estamos aquí con las manos y la voz dispuestas. Estamos aquí. No estáis solas. Queremos deciros que somos también madriguera, un refugio, una red: como las ovejas cuando hace calor, que se agrupan y protegen sus cabezas las unas debajo de las otras.Aquí estamos, hermanas.

Aquí estamos para ser rebaño. Un rebaño infinito y diverso.

Para cosirar las unas de las otras.

Porque ya estamos hartas de que digan de que nuestra tierra está vacía, hay muchas manos invisibles de mujeres que lo mantuvieron y lo mantienen vivo.

Por un feminismo de todas,

por un feminismo de hermanas que cuidan.

Por un feminismo de hermanas de tierra.

***

Puedes adherirte a nuestro manifiesto aquí. Somos rebaño. Juntas, mejor.

***

La ilustración es de Pilar Serrano. Podéis descargarla para imprimirla aquí.

Este año las amigas de Ajuar comparten con nosotras la Jota de la Huelga para que la cantemos todas juntas.

(Este Manifiesto fue escrito por María Sánchez y Lucía López Marco. Gracias a los consejos y anotaciones de Elena Medel. Y a tantas que habéis hecho llegar vuestras aportaciones.)

A lo largo del día se subirán a esta entrada el manifiesto en todas las lenguas de nuestro territorio.

En aragonés: https://mallata.com/?p=4199

En asturianu: https://mallata.com/?p=4223

En cántabru: https://mallata.com/?p=4214

En catalán: https://mallata.com/?p=4219

En estremeñu: https://mallata.com/?p=4207

En euskera: https://mallata.com/?p=4210

En galego: https://mallata.com/?p=4202

Read More

Tocando tierra, mujeres sembrando juntas

Dedicado a las mujeres que acudieron los días 14 y 15 de diciembre de 2019 al Foro Tocando Tierra, mujeres sembrando juntas, celebrando entre Pamplona y Elizondo.

Unos dedos acarician la tierra
y todo se llena de vida
desde unas voces que son semilla,
desde unas manos que todo siembran.

Somos
mujeres sembrando juntas,
mujeres tocando tierra.

Mujeres creciendo juntas,
compartiendo unidas,
sembrando esperanzas futuras

Debatiendo desde el respeto,
poniendo la vida en el centro,
reivindicando nuestros derechos.

Mujeres
por la soberanía alimentaria
tejiendo redes en el territorio
que atrapen nuestros sueños.

Hermanas de tierra*,
cosiendo mapas,
haciendo vereda.
Vamos enredadas
en la lana
de las ovejas.

Haciendo rebaño,
haciendo paisaje
y paisanaje.

Encontrándonos en nuestros úteros
con las que nos precedieron.
Intercambiando palabras,
encontrando miradas.

Confundiendo el territorio con nuestros propios cuerpos,
invocando a la Diosa Cuervo,
viajando desde el tacto rugoso de una naranja hasta otros campos,
hasta otros vados.

Cogidas de la mano
defendiendo Lekaroz,
con la energía de Gotzone,
el coraje de Meghan,
la valentía de Carla,
y la sabiduría de Irene.

Somos
como esos viejos árboles**
sabiéndonos salvajes,
cuidando nuestro andar***

Somos
igual que nuestra tierra**
*Referencia al manifiesto Por un feminismo de hermanas de tierra, escrito por María Sánchez y Lucía López Marco.

** Referencia a la canción Somos, de José Antonio Labordeta, versionada por el grupo Malezas, quienes la cantaron en el foro.

*** Referencia a la versión de Somos del grupo Malezas que se cantó en el foro.

Read More

Presentación de Sinfonía para el cambio: Activismo frente al cambio climático

El próximo martes 17 de diciembre Amigos de la Tierra Aragón te invita a la presentación del libro ?SINFONÍA PARA EL CAMBIO: ACTIVISMO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO?, publicación que recopila la experiencia de más de 30 personas que narran en primera persona sus acciones o iniciativas de lucha contra el cambio climático.

Una de sus autoras es Lucía López Marco, veterinaria, divulgadora y creadora del blog Mallata.com. De la mano de Luzieta, mujer apasionada del medio rural y la soberanía alimentaria, escucharemos propuestas y soluciones que ofrece la ganadería extensiva y alternativas de alimentación sostenible ante desafíos locales y globales como el cambio climático, la despoblación o la biodiversidad.

Frente a la inacción de los gobiernos ante la emergencia climática, “Sinfonía para el Cambio” recoge modos de vida inspiradores y demuestra que existe un movimiento creciente de personas que saben plantarle cara al cambio climático.

¡Te esperamos el martes 17, a las 19 horas en Le Petit Coin (Paseo Ruiseñores 13, Zaragoza)! 😉

Read More

Lurra sentituz: Elikadura Burujabetza, Feminismoen eta lurraldearen defentsaren inguruko Foroa

Abenduaren  14  eta  15ean  Nafarroan,  Iruñean  eta  Elizondon,  “Lurra  Sentituz.  Emakumeok elkarrekin    ereiten”    Elikadura    Burujabetza,    Feminismoen    eta    lurraldearen    defentzaren inguruko  Foroa  burutuko  da,  Mugarik  Gabe  Nafarroa,  Mundubat  eta  IPES-en  eskutik  eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.

Helburua bizitza, zaintza eta lurraren defentsa erdigunean jartzeko apostu amankomuna duten korronteen artean zubiak eraiki eta borroka amankomunak elkarbanatzea da. Bizitza eta lurraldearen defentsaren inguruan hausnartu eta borrokatu nahi duten kolektibo, elkarte eta emakume anitzei zuzenduta dago.

Abenduak 14 Plazara!-n egonen gara (Kale Nagusia, 31). Elikadura Burujabetza eta korronte feminista ezberdinen artean sortu daitezkeen elkarrizketen mahaigaineratzearekin emango diogu hasiera jardunaldiari. Miradas Críticas kolektiboaren eskutik gure gorputzak mapeatzen jarraituko dugu latinoametikako eta karibeko feminismoari gerturatuz. Jarraian Mugimendu feministaren baitan Elikadura Burujabetza, jasangarritasuna, abeltzaintza eta inguruarekin dugun harremanaren inguruko planteamendu ezberdinak entzun eta hauen inguruan eztabaidatuko dugu.

Arratsaldean pasaden urtean, Antzara-n, burututako “Feminismo baserritar eta herrikoa” Foroan ateratako zenbait ekintza konkretuak artikulatzen arituko gara taldeka, hauen artean; herrien eta hirien arteko elkar ezagutza eta saretzea nola hobetu. Jardunaldia Zabaldin bukatuko dugu “Malezas” musika taldearekin.

Abenduaren  15a,  Elizondora  gerturatuko  gara  ibilaldi  tematiko bat  egitera,  bertako  emakume ekoizle    agroekologikoekin    eta    Baztango    bi    proiektu    espekulatibo    zein    extraktibista geldiarazteko  lanean  diharduten  bi  kolektiboekin:  Erdiz  Bizirik  eta  Aroztegia  eta  gero  zer? Bukatzeko   etorkizunerako   lan   lerro   amankomunak   proposatuko   ditugu   eta   manifestu amankomunaren irakurketarekin amaituko dugu.

Informazio gehio: http://mugarikgabenafarroa.org / mpulido@mundubat.org / 633506055

 Izen-ematea: abenduaren 8a arte https://forms.gle/FB6uDqH1RSCm3F9GA

Read More

Tocando Tierra: Foro de Sobiranía Alimentaria, Feminismos y Esfensa d’o territorio

O 14 y 15 d’aviento se celebrará en Navarra, entre Iruñea-Pamplona y Elizondo, o Foro de Sobiranía Alimentaria, Feminismos y Esfensa d’o Territorio Tocando Tierra: Mullers Sembrando Chuntas, organizau por Mugarik Gabe Nafarroa, Mundubat y IPES con a colaboración d’o Gubierno de Navarra.

L’obchectivo ye creyar puents y abordar luitas comuns entre distintas corrients que tienen una apuesta comuna por un nuevo modelo que meta a vida, a Sobiranía Alimentaria, os cudiaus y a esfensa d’o territorio en o centro. Ye endrezau a diversos colectivos, asociacions y mullers, que deseyen reflexionar y treballar en a esfensa d’a vida y o territorio, dende una perspectiva feminista.

O Foro prencipiará o 14 d’aviento en Pamplona-Iruñea, en Plazara! (C/ Mayor, 31), metendo en contexto os dialogos que se pueden establir entre a Sobiranía Alimentaria y diferents perspectivas feministas. Se proseguirá mapeando os nuestros cuerpos y territorios d’a man d’o Colectivo Miradas Criticas, que amanará a las personas asistents a o feminismo latinoamericán y caribenyo. Dimpués s’escuitará y debatirá entre diferents plantiamientos, dentro d’o movimiento feminista, sobre alimentación, sostenibilidat, cría de bestiar y a nuestra relación con l’entorno.

De tardes, se treballará en grupos ta articular accions concretas a partir de qualques temas que surtioron en o Foro Feminismo Labrador y popular celebrau l’anyo pasau en Antzara (Mendillorri), entre ells, cómo amillorar a conoixencia mutua y os retz, entre lo urbano y lo rural. A chornada acabará bailando con o grupo Malezas, en Zabaldi.

O  15  d’aviento  o foro continará  en  Elizondo  fendo una gambada  por  o  entorno,  con  mullers productoras  agroecolochicas  d’a zona  y  colectivos  que  son  treballando  ta  frenar  dos prochectos  especulativos  y  extractivistas  en  Baztan:  Erdiz  Bizirik   y  Aroztegia  eta  gero  zer? A chornada zarrará con propuestas de treballo futuro y a lectura d’un manifiesto en común.

O programa completo en castellán ye disponible aquí, y en euskera punchando aquí.

Mas información en: http://mugarikgabenafarroa.org / mpulido@mundubat.org / 686 670 143

 Inscripcions: dica o 8 d’aviento https://forms.gle/fb6udqh1rscm3f9ga

Read More

Tocando Tierra: Foro de Soberanía Alimentaria, Feminismos y Defensa del territorio

El 14 y 15 de diciembre tendrá lugar en Navarra, entre Iruñea-Pamplona y Elizondo, el Foro de Soberanía Alimentaria, Feminismos y Defensa del Territorio “Tocando Tierra: Mujeres Sembrando Juntas”, organizado por Mugarik Gabe Nafarroa, Mundubat e IPES con la colaboración del Gobierno de Navarra.

El objetivo es crear puentes y abordar luchas comunes entre distintas corrientes que tienen una apuesta común por un nuevo modelo que ponga la vida, la Soberanía Alimentaria, los cuidados y la defensa del territorio en el centro. Está dirigido a diversos colectivos, asociaciones y mujeres, que deseen reflexionar y trabajar en la defensa de la vida y el territorio, desde una perspectiva feminista.

El Foro comenzará el 14 de diciembre en Pamplona-Iruñea, en Plazara! (C/ Mayor, 31), poniendo en contexto los diálogos que se pueden establecer entre la Soberanía Alimentaria y diferentes perspectivas feministas. Se proseguirá mapeando nuestros cuerpos y territorios de la mano del Colectivo Miradas Críticas, que acercará a las personas asistentes al feminismo latinoamericano y caribeño. Después se escuchará y debatirá entre diferentes planteamientos, dentro del movimiento feminista, sobre alimentación, sostenibilidad, ganadería y nuestra relación con el entorno.

Por la tarde, se trabajará en grupos para articular acciones concretas a partir de algunos temas que surgieron en el Foro “Feminismo Campesino y popular” celebrado el año pasado en Antzara (Mendillorri), entre ellos, cómo mejorar el conocimiento mutuo y las redes, entre lo urbano y lo rural. La jornada acabará bailando con el grupo “Malezas”, en Zabaldi.

El  15  de  diciembre  el foro continuará  en  Elizondo  dando  un  paseo  por  el  entorno,  con  mujeres productoras  agroecológicas  de  la  zona  y  colectivos  que  están  trabajando  para  frenar  dos proyectos  especulativos  y  extractivistas  en  Baztan:  Erdiz  Bizirik   y  Aroztegia  eta  gero  zer? La jornada cerrará con propuestas de trabajo futuro y la lectura de un manifiesto en común.

El programa completo en castellano está disponible aquí, y en euskera pinchando aquí.

Más información en: http://mugarikgabenafarroa.org / mpulido@mundubat.org / 686 670 143

 Inscripciones: hasta el 8 de diciembre https://forms.gle/FB6uDqH1RSCm3F9GA

Read More

III Feria de la fruta Valle del Manubles

El próximo domingo 29 de septiembre se celebra la tercera edición de la Feria de la fruta del Valle del Manubles, que este año se celebrará en la localidad zaragozana de Moros. Un año más la feria va acompañada de la Jornada Técnica del Valle del Río Manubles, que en esta edición, como novedad, se celebrará en un día diferente de la Feria, teniendo lugar el sábado 28 de septiembre.

El valle del río Manubles es un lugar en el que el trabajo colectivo y la innovación social están poniendo los mimbres de un futuro mejor. La unión de los pueblos del valle en torno a la producción agraria de calidad, a través de la creación de la Asociación de Productores del Valle del Río Manubles, es un paso sólido para avanzar hacia el reconocimiento de la calidad de nuestra fruta. Apuesta que no puede ir separada de la necesidad de buscar soluciones a las heladas que, agravadas por el cambio climático, suponen una importante dificultad productiva que debe ser tenida en cuenta cuando se habla de Fruta de Montaña.
Se ha diseñado este programa pensando precisamente en el objetivo de calidad, pero sin olvidar que las dificultades productivas son muchas. Las gentes del Manubles esperan que tanto los profesionales de la fruticultura, como las personas interesada en consumir mejores productos y apoyar al agricultor, encuentren en este desconocido valle zaragozano la excusa perfecta para visitarlo, para conocer las inquietudes de sus habitantes y, sobre todo y pese a las heladas de este año, degustar su fruta.

Podéis encontrar el programa tanto de la III Feria de la fruta del Valle de Manubles, como de la III Jornada Técnica del Valle del Río Manubles aquí.

Read More

Mirando al suelo: las lombrices, creadoras de pasto


Da igual en que estación estemos, no cabe duda de que, a los humanos, nos gusta mirar al cielo. Quizás por eso tenemos la cabeza en las nubes y no actuamos como si tuviéramos los pies en el suelo. Quizás, si prestásemos más atención a lo que hay debajo de nuestros zapatos, seríamos más conscientes de nuestra realidad, puede ser, que así cuidásemos más de nuestros ecosistemas.

Tal vez, como miramos mucho al cielo, admiramos las aves que hay en él y luchamos por salvarlas. Es posible que, por eso, nunca hayamos admirado a las lombrices y desconozcamos la gran labor que desempeñan.

Muy a menudo, en este blog hablo de la importancia de la ganadería extensiva en la conservación de nuestros paisajes ibéricos. Pero, hasta hoy, nunca había hablado de la importancia de las lombrices en la conservación del pasto, porque sin lombrices, tampoco tendríamos esos paisajes que tanto admiramos.

La lombriz es un invertebrado que todo el mundo conoce, y a la vez es tan desconocido… Aristóteles dijo de ella que es “el intestino del mundo”, Darwin quedó admirado de la capacidad de este animal de formar humus y transportar suelo, y disfrutaba contando lombrices en su jardín, mientras que Cleopatra las declaró sagradas, pudiendo castigarse con la muerte el delito de matar a una lombriz. Nuestro Pedro Montserrat, uno de los más importantes ecólogos españoles, también las admiró y difundió sus bondades, destacó “la importancia organizadora a nivel paisajístico del contacto entre matas/hierbas con revitalización de las bacterias y lombrices. Mientras el bosque y los matorrales son micotróficos, con micorrizas que abrevian y aseguran la circulación trófica, el pasto con su orla herbácea ya exige las bacterias y lombrices”. Por lo tanto, ya era hora de dedicarles un post, porque sin ellas, nuestra ganadería de montaña, no sería esa conservadora de paisajes de la que tanto presumimos quienes defendemos la ganadería extensiva.

Jorge Domínguez, catedrático del grupo de ecología animal de la Universidad de Vigo, asegura en su artículo “El papel de las lombrices de tierra en la descomposición de la materia orgánica y el ciclo de nutrientes”, publicado en la Revista Ecosistemas en el año 2009, que “las lombrices de tierra representan la mayor biomasa animal en la mayoría de ecosistemas templados terrestres, y allí donde son abundantes pueden procesar a través de sus cuerpos hasta 250 toneladas del suelo al año por hectárea. Este inmenso trabajo influye de forma muy significativa en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, y otorga a estos organismos un papel crucial en la modificación de la estructura del suelo, en la aceleración de la descomposición de la materia orgánica y del reciclado de nutrientes, que tiene a su vez efectos muy importantes sobre las comunidades vegetales que viven por encima de la superficie del suelo”.

Estos maravillosos animales tienen cinco pares de corazones, seis pares de riñones y no tienen pulmones, sino que respiran a través de la piel. Su cuerpo está formado por una serie de segmentos, o metámeros, separados por anillos visibles. En el primer segmento tienen la boca, con la que ingieren la materia orgánica que se encuentran conforme van cavando, aireando a su vez el suelo, y llegando a comer el 90% de su peso corporal en un día. En los metámeros de las lombrices  viven bacterias, y es precisamente esa simbiosis entre las lombrices y las bacterias que habitan en ellas lo que las hace tan beneficiosas para el suelo, ya que de esta manera consiguen una degradación parcial de la materia orgánica que consumen, realizando, tal y como apunta Montserrat, “unas funciones necesarias para mantener la fertilidad en la tierra y en los pastos”.

Las lombrices de tierra suben a la superficie para expulsar sus excreciones, acción que realizan aproximadamente cada 45 segundos, y lo hacen a través de su segmento final, en el cual se encuentra el ano, devolviendo de esta manera al suelo casi todo lo que ingiere, pero transformado en un abono orgánico de peculiares características que ayuda a incrementar la producción herbácea. Por lo tanto, podríamos decir que la lombriz es la jardinera de nuestros pastos naturales.

Sin embargo, determinadas prácticas derivadas de la agricultura intensiva, como el uso de fertilizantes o el laboreo excesivo, así como la contaminación del suelo por metales pesados o la lluvia ácida, afectan gravemente a las poblaciones de lombrices. Por lo que la falta de éstas puede significar también un problema de contaminación ambiental.

Así que miremos más allá de nuestros pies. Prestemos atención a las lombrices de tierra que, indirectamente, nos dan de comer, cuidan de nuestros paisajes y sanean nuestros suelos. Miremos más al suelo.

Read More
Hola, usamos cookies. :)    Más información
Privacidad